making an Illuminated Bible original verse set
BOOKS IN THE BIBLE a chapter a day

Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,Nehemiah, Chapter 10, Verse 12